ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Обавештење о упису у први разред

ОБАВЕШТЕЊЕ

о упису у први разред основне школе школске 2016/2017.године

 

Упис ученика у основну школу врши се у складу са чланом 98. Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 55. Закона о основном образовању и васпитању.

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

У први разред основне школе школске 2016/2017. године уписију се деца рођена у периоду од 01.03.2009. године   до 28. 02.2010. године.

 

Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

 

Родитељи деце, подносе пријаву за упис детета у први разред основне школе.

Документација коју је потребно приложити за дете, приликом уписа у први разред основне школе је:

1.извод из матичне књиге рођених,

(на новом образцу,   оригинал или фотокопија оверена од стране надлежног органа)

2.уверење о  похађању припремног предшколског програма,

3.доказ о здравственом прегледу детета,

4.доказ о пребивалишту родитеља.

 

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе и у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основном образовању и васпитању.

Родитељ, односно старатељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Тако да родитељ, односно старатељ може да изабере   да ће у Основну школу „Брана Јевтић“ у Кусатку да упише дете  подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара 2016.године.

Пријава за упис деце у први разред основне школе ће се вршити од 01.04.2016. године.

 

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНА ЈЕВТИЋ“

ДИРЕКТОР

РАДОВИЋ РУЖИЦА

Обавештење 2

Часови остају скраћени до краја радне недеље 6.11.2015. године када очекујемо да ће бити завршена инсталација  новог котла.

Обавештење

Обавештавамо ученике и родитеље да ће до краја недеље   часови бити скраћени на 30 минута због недостатка грејања. Проблем са грејањем ће бити отклоњен инсталацијом новог котла који очекујемо да стигне из фабрике до краја недеље тј. 01.11.2015. године.