ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Бесплатни уџбеници за 2020/2021. годину

На основу дописа Министарства просвете науке и технолошког развоја број 610-00-000144/2020-07 од 08.06.2020. године право на бесплатне уџбенике имају:  • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи – као доказ решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи);
  • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану , посебна документација није потребна јер школа поседује податке о тим ученицима осим ако су ученици будућег првог разреда );
  • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање не оставaрују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат.. Посебна документација није потребна јер школа поседује податке о тим ученицима, осим ако су ученици будућег првог разреда));
  • ученици основних школа које су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије ( доказ потврда из средње школе или факултета, а ако је ученик наше основне школе само разред и одељење)

Пријаву са доказима за бесплатне уџбенике донети у школу најкасније до 29.06.2020. године. Уколико имате потешкоћа са прибављањем документације до назначеног датума, обавезно се јавите због продужења рока.Конкурс за упис у средње школе школске 2020/2021. године

На следећем линку имате конкурс за упис у средње школе школске 2020/2021. године

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/2020-KONKURS-ZA-UPIS-U-SREDNJU-SKOLU-25-05-20-1.pdf

Поред тога новина је одељење дуалног образовања у средњој машинско-електротехничкој школи Гоша за образовни профил бравар-заваривач. Пријављивање ученика за ово одељење је 5. и 6. јун.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА И ЗА ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ (СТАРАТЕЉЕ)

Као и претходних година, Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да спроведе завршни испит на крају основне школе, како би се ученицима обезбедило стицање сертификата о завршеној основној школи и омогућило спровођење законом регулисане процедуре уписа у средње школе. Имајући у виду актелну епидемиолошку ситуацију у земљи и мере које је донела Влада Републике Србије, одлука о времену и начину полагања завршног испита биће донета накнадно, по окончању забране кретања.

С тим у вези, спровешће се онлајн тестирање које ће ученицима осмог разреда омогућити самопроцену знања и то би био први пробни тест који је у складу са тренутним могућностима рада од куће. Основна сврха овог тестирања је да ученици стекну увид у то да ли су напредовали до очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су обухваћени завршним испитом и да у односу на резултате пробног завршног испита, по потреби, додатну пажњу посвете одређеним областима у оквиру појединих предмета.

Резултати теста се неће оцењивати, јер се тестирање одвија у недовољно контролисаним условима да би се обезбедила поузданост резултата. Јако је битно да сваки ученик тестове одради самостално јер ће једино тако имати прави увид који ће му послужити за даље планирање учења, а уједно обезбедити и реалнија очекивања од завршног испита.Након завршеног тестирања, ученици ће добити резултате, а предметни наставници ће путем успостављених канала комуникације сазнати које су области ученици савладали и шта им представља тешкоћу, да би се томе могли посветити током даљег рада. На основу ових размена, наставници треба да планирају подршку ученицима у склопу припрема за завршни испит, које се за сада такође одвијају учењем на даљину.По нормализовању услова рада, спровешће се и други пробни завршни испит којим ће бити тестиране процедуре, што значи да ће ученици имати више прилика да провере своје знање.Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио демо верзију теста “Упознај окружење за самопроцену знања”, који треба да послужи ученицима да се на време, пре тестирања упознају са платформом. Након што од одељењских старешина добију налоге, очекује се да ће ученици од 14. априла 2020. године моћи да приступе платформи како би проверили приступне параметре, упозали се са окружењем, погледали упутства и урадили демо тест. Демо тест ће имати четири питања како би ученици имали прилику да виде какав тип питања их чека на тесту и моћи ће да се упознају са начином решавања.

Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:

22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика

23. априла 2020. – тест из математике

24. априла 2020. – комбиновани тест

Ученицима ће сваки тест бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му приступе у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.

Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио одељењски старешина, ученик приступа решавању тестова.Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем ради тест.

Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.

Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени.За ученике који немају техничке могућности да раде онлајн тест (они који не прате наставу онлајн), школама ће бити на располагању сва три теста у ПДФ формату, на дан комбинованог теста, тј. 24. априла, како би их одштампале и проследиле родитељима. Уколико су у могућности, родитељи могу да дођу до школе и преузму тестове у складу са мерама безбедности и под условом да не буду уведене ригорозније мере забране кретања. Уколико не буду постојали услови за преузимање штампаних тестова, ученици ће преко РТС-а моћи да виде задатке и њихова решења.

Драги ученици, полако ћемо заједно проћи кроз све ово. Нема места страху и паници, тест је само првера вашег знања и добра вежба. Имате одељењске старешине, педагога и директора за сву врсту подршке и додатне помоћи. Консултујте се са старешинама, питајте уколико било шта не буде било довољно јасно. Све информације ћете благовремено добијати од одељењских старешина а биће постављане и на званичној фејсбук страници школе као и на школском сајту.

СОС телефонска линија 0800-200-201 за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима

Од данас,  23. марта 2020. године почиње са радом СОС телефонска линија 0800-200-201 за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је због настале ситуације извршило пренамену СОС линије, а  ова линија је у редовним условима имала функцију пријаве насиља у школама и подршку ученицима, а сада је у функцији подршке за превенцију и умањење стреса у ситуацији ванредног стања које је последица епидемиолошке кризе.

Сви ученици, родитељи и запослени у установама образовања и васпитања, који сматрају да им је потребна помоћ и подршка, оснаживање у превазилажењу проблема, стреса и анксиозности у условима ванредног стања и епидемије могу позвати број 0800 200-201.

Дежурства на телефону су организована сваког радног дана у периоду од 9-14 часова.

Укупан број дежурних саветника, психолога и педагога, је 22, а саветници се ротирају сваког радног дана. Саветници имају инструкције за упућивање корисника, када постоји потреба, на линије Министарства здравља, Линије за превенцију суицида и посебне линије за родитеље и децу до 18 година Института за ментално здравље у Београду.

Одсек за људска и мањинска права у образовању, односно запослени задужени за заштиту од насиља у време рада телефона пружају подршку и супервизију саветницима, прате распоред и покривеност линије и задужени су за контакт са оператером уколико за то буде потребе. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА УЧЕЊЕМ НА ДАЉИНУ

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.

Смернице за планирање и реализацију образовно-васпитног рада путем учења на даљину у периоду када нема непосредне наставе, а у зависности од нивоа образовања и васпитања и облика који је предвиђен, су:

Едукативни садржаји за учење на даљину који се емитују на трећем каналу Радио-телевизије Србије (РТС Kанал 3) за ученике основне школе:

• Свакодневно, почев од 8.00 часова, шест дана у недељи, биће емитовани посебно припремљени и адаптирани образовни садржаји за ученике основне школе, који обухватају обрађене наставне јединице изабранихпредмета, у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења.
• Часови ће бити емитовани на РТС Kанал 3, према распореду по разредима, који ће дан пре емитовања бити доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја(распореднаставе ).
• За све ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се образовни садржаји у блоковима од по два часа дневно.
• За ученике 8. разреда емитоваће се едукативни садржаји у блоковима од по три часа дневно, од којих ће два увек бити српски језик и математика, а трећи час је један одпредмета који се полажу на завршном испиту. Ово треба имати у виду приликом планирања додатне подршке предметних наставника (презентације, задаци за вежбање).
• Сви емитовани часови биће доступни и на платформи РТС Планета, где се могу накнадно и више пута прегледати, истог или наредних дана. О овој могућности, такође, треба обавестити ученике и родитеље и уколико је потребно, дати одговорајућу подршку за приступ овој платформи. Такође, потребно је обавестити ученике и родитеље да оператери неће наплаћивати проток и пренос података за наведене едукативне садржаје.

https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php?fbclid=IwAR1abe0F2GXTLHLnn8PBiqvqp096FVKPMWFR4SvDDmys5Mpb1_xv2GEghM0

У следећем документу је обавештење о настави на даљину током ванредног стања које је намењено родитељима/законским заступницима ученика.

документ

Почетак нове школске године 2019./2020.

У понедељак 02.09.2019. године почиње нова школска година.

Пријем ученика будућег 5. разреда у центру испред главног улаза у школу у 8 часова.

Пријем ученика будућег 1. разреда у центру у ђачком дворишту у 8.30 часова.
Ученици будућег 1. разреда и сви остали у школи у
у Почевици у 8.00 часова.

Сви ученици у школи у Косовцу (2.-4. разреда) у 10.00 часова.

Ученици од 6.-8. разреда у центру долазе у 7.30. часова.

СРЕЋАН ПОЧЕТАК УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА
СРЕЋНАН ПОЧЕТАК СВИМА УЧЕНИЦИМА , РОДИТЕЉИМА И ЗАПОСЛЕНИМА У ШКОЛИ!!
СРЕЋНАН ПОЧЕТАК СВИМА УЧЕНИЦИМА , РОДИТЕЉИМА И ЗАПОСЛЕНИМА У ШКОЛИ!!

УПИС 2019

Завршена је расподела ученика у средње школе. Сви наши ученици су распоређени у првом кругу. 
Резултате можете погледати на сајту УПИС куцањем шифре ученика. У понедељак упис у средњу школу . Срећно!!!

Линк ка сајту УПИС

Посета ученика ОШ „Брана Јевтић“ библиотеци „Милутин Срећковић“

Ученици седмог и осмог разреда ,чланови библиотечке секције,укупно њих 16 , су 22.маја у пратњи наставнице српског језика Милене Ивановић и наставнице француског језика Марије Томић ишли у посету градској библиотеци  „Милутин Срећковић“. Запослени у библиотеци,на челу са директорком , љубазно су дочекали ученике . Ученици су видели како изгледа дечије одељење , одељење за одрасле и читаоница.Имали су такође и прилику да разгледају најактуелнија издања књига која су за њихов узраст. Подељени у две групе ученици су радили паное уз помоћ речника. Ученици осмог разреда су се бавили тражењем жаргона у српском језику, док су ученици седмог разреда писали српско-француски речник идиома и изрека.Приликом посете ученици који нису имали чланске карте добили су их и одмах изнајмили књиге које су им се свиделе. Ученици су се вратили кући пуни позитивних утисака и са жељом да се оваква посета ускоро понови.

Willkommen такмичење први пут у нашој школи

                                  

Седмо међународно такмичење из страних језика Willkommen 2019. одржано је у ОШ „Брана Јевтић“ у Кусатку у суботу 18.маја.Ово такмичење се реализује још у осам земаља.Ове године наша школа се прикључила као школа партнер и на тај начин постала део овог међународног пројекта.Такмичили су се ученици петог,шестог и седмог разреда у знању из енглеског и француског језика.