ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Ликовна култура

18/09/2013 | Comment

Циљ наставе ликовне културе у основном образовању и васпитању јесте подстицање и развијање стваралачког мишљења и овладавање визуелним вештинама и визуелним језиком

likovno

Задаци:

– развијање способности ученика за опажање квалитета ликовних елемената

– стицање услова да ученици на часовима користе различите технике и средства, да упознају њихова визуелна и ликовна својства

– развој способности визуелног памћења

– развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, и њихова примена у раду и животу

– развијање моторичких и мисаоних способности и навике за лепо писање

– подстицање и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и чување културног добра и естетског изгледа средине

– упознавањем ликовних уметности боље разумевање природне законитости и друштвене појаве

– омигућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим у делима различитих подручја уметности

– визуелно запажање, сазнање, мишљење, изражавање, развијање игре са предметима, ликовним елементима, идејама, појавама, проблемима

– развијање способности за препознавање традиционалне, модерне и савремене уметности

– развијање свестране личности

– формирање моралних и естетских односа

– развијање интелектуалних способности

– развијање стваралачке фантазије

– развијање потребе за естетским доживљавањем