ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Dokumenta

27/11/2014 | Comment

Школска документа

Школски програм 2014-2018. године.

Летопис 2015/16.

Летопис 2016/17. у изради.

Извештај о пословању у 2018. години

Развојни план 2018-2023.

Финансијски план за 2019. годуну

Накнад штете-осигурање ученика

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује Основна школа „Брана Јевтић“ из Кусатка