ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Документа

27/11/2014 | Comment

Школска документа

Правилник о употреби мобилних електронских комуникационих уређаја

Правила понашања у ОШ “Брана Јевтић”

Део правилника о похваљивању и награђивању (Ђак генерације)

Годишњи план рада школе 2023/24.

Извештај о реализацији годишњег плана рада 2022/23.

Пословник о организацији и раду савета родитеља ОШ “Брана Јевтић”

Школски програм 2014-2018. године.

Школски програм 2022.-2026. 

Летопис 2015/16 

Летопис 2022/2023.

ФБ страна школе

Правила понашања у ОШ “Брана Јевтић”

Извештај о пословању у 2018. години

Развојни план 2018-2023.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује Основна школа „Брана Јевтић“ из Кусатка  

Годишњи план рада школе 2022/23.

Информатор о раду