ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Школиски одбор

09/01/2016 | Comments Off on Школиски одбор

Чланови Школског одбора су:

  1. Здравица Милорадовић, представник локалне заједнице,
  2. Миливоје Марковић, представник локалне заједнице
  3. Снежана Глишић, представник локалне заједнице
  4. Светлана Милић , представник Савета родитеља
  5. Маријана Банковић, представник Савета родитеља
  6. Наташа Маринковић, представник Савета родитеља
  7. Кристијан Такач, професор техничког образовања, представник запослених
  8. Соња Милосављевић, професор разредне наставе, представник запослених
  9. Дејан Стојковић, професор географије, представник запослених, председник ШО