ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Школиски одбор

09/01/2016 | Comments Off on Школиски одбор

Чланови Школског одбора су:

Представници из редова запослених:

1.Виолета Јовановић, представник запослених

2.Соња Милосављевић, представник запослених

3.Гордана Црњаковић, представник запослених

Представници родитеља, одн. других законских заступника ученика:

1.Ивана Павловић

2.Станиславка Димитријевић

3.Данијел Маринковић

Представници локалне самоуправе:

  1. Милош Маторкић
  2. Жељко Банковић
  3. Наташа Милојевић

Ученици чланови Парламента који ће присуствовати састанцима ШО:

1.Наталија Павловић, 7-2

2.Павле Ђурић, , 8-2