ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Школиски одбор

09/01/2016 | Comments Off on Школиски одбор

Чланови Школског одбора су:

  1. Звездана Гигић, представник локалне заједнице,
  2. Миодраг Ристић, представник локалне заједнице
  3. Радослав Лукић, представник локалне заједнице
  4. Александар Симић, представник Савета родитеља
  5. Милан Гајић, представник Савета родитеља
  6. ДаркоНиколић, представник Савета родитеља
  7. Соња Милосављевић, професор техничког образовања, представник запослених
  8. Виолета Јовановић, професор разредне наставе, представник запослених
  9. Гордана Црњаковић, професор географије, представник запослених, председник ШО