ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Старешинства

12/02/2018 | Comments Off on Старешинства

Распоред старешинстава је следећи:

 

Одељење Име и презиме наставника – одељењског старешине Одељење Име и презиме наставника – одељењског старешине
1-1 Биљана Дражић, наставница разредне наставе 2-3 4-3 Маја Радовановић, наставница разредне наставе
1-2 Олга Никодијевић, наставница разредне наставе 8-1 Драган Николичић, наставник историје
1-3,3-3 Маја Радовановић, наставница разредне наставе 8-2 Виолета Јовановић, наставница ТИО
2-1 Соња Милосављевић, наставница разредне наставе 5-1 Живан Бачујков, наставник ликовне културе
2-2 Живослава Гавриловић, наставница разредне наставе 5-2 Марија Томић, наставница француског језика
2-3 Драгана Чупић, наставница разредне наставе 6-1 Милица Божић,наставница енглеског језика
2-4,4-3 Зорица Маричић, наставница

разредне наставе

6-2 Милена Ивановић, наставник информатике
3-1 Слађана Маринковић, наставница разредне наставе 7-1 Иван Гуршић, наставник српског језика
3-2 Лидија Милијашевић, наставница разредне наставе 7-2 Невенка Миливојевић, наставница физике
Спец.одељење Сандра Тројановић, дефектолог