ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Почетак нове школске године 2019./2020.

26/08/2019 | Comment

У понедељак 02.09.2019. године почиње нова школска година.

Пријем ученика будућег 5. разреда у центру испред главног улаза у школу у 8 часова.

Пријем ученика будућег 1. разреда у центру у ђачком дворишту у 8.30 часова.
Ученици будућег 1. разреда и сви остали у школи у
у Почевици у 8.00 часова.

Сви ученици у школи у Косовцу (2.-4. разреда) у 10.00 часова.

Ученици од 6.-8. разреда у центру долазе у 7.30. часова.

СРЕЋАН ПОЧЕТАК УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА
СРЕЋНАН ПОЧЕТАК СВИМА УЧЕНИЦИМА , РОДИТЕЉИМА И ЗАПОСЛЕНИМА У ШКОЛИ!!
СРЕЋНАН ПОЧЕТАК СВИМА УЧЕНИЦИМА , РОДИТЕЉИМА И ЗАПОСЛЕНИМА У ШКОЛИ!!