ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Почетак нове школске године.

31/08/2022 | Comment

 

Пријем ученкика првог разреда у 8.00 часова у централно школи у школском дворишту.

У  школи у Косовцу почетак за све ученике ( и прваке) је у 8.00 часова.

У школи у Почевици почетак за све ученике је у 7.30 часова.

Ученици 2.-8. разреда у 7.30 часова у школи у центру.