ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

О школи

01/10/2013 | Comment

ОШ “Брана Јевтић” налази се у Кусатку, највећем селу у Србији, које се простире на 5 963 ha, са око 6500 становника и 2000 домаћинстава.Почеци школства у Кусатку везују се, према историјским записима, још за четрдесете године деветнаестог века и манастир Пиносаву. Прва школа је почела да ради 1852. г.Камен темељац садашње школске зграде постављен је 1960.г., а школа је почела са радом 1964.г.Школа има три школска објекта, и то: матичну и две подручне школе.За школу у Почевици је карактеристична комбинована настава, односно рад у комбинованим одељењима (I i III, II i IV разред).

Наша мисија је да подстичемо хумане међуљудске односе, међусобно разумевање и уважавање, да обезбеђујемо услове за свестрани развој ученика и напредовање наставника.

 

Желимо да постанемо културни центар средине у коме би се вршила дистрибуција савремених научних сазнања, развијала креативност, самопоуздање и поштовање, неговали партнерски односи и задовољавале потребе и интересовања ученика, родитеља, наставника и локалне заједнице. 

Контакт:

Директор: Кристијан Такач

тел: 026 351 005

имајл: skola.kusadaк@gmail.com

11425 Кусадак

Лице задужено за заштиту података о личности у школи: 

Драган Марковић, секретар школе.

контакт: 026351005