ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Обавештење о упису у први разред

26/01/2016 | Comment

ОБАВЕШТЕЊЕ

о упису у први разред основне школе школске 2016/2017.године

 

Упис ученика у основну школу врши се у складу са чланом 98. Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 55. Закона о основном образовању и васпитању.

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

У први разред основне школе школске 2016/2017. године уписију се деца рођена у периоду од 01.03.2009. године   до 28. 02.2010. године.

 

Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

 

Родитељи деце, подносе пријаву за упис детета у први разред основне школе.

Документација коју је потребно приложити за дете, приликом уписа у први разред основне школе је:

1.извод из матичне књиге рођених,

(на новом образцу,   оригинал или фотокопија оверена од стране надлежног органа)

2.уверење о  похађању припремног предшколског програма,

3.доказ о здравственом прегледу детета,

4.доказ о пребивалишту родитеља.

 

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе и у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основном образовању и васпитању.

Родитељ, односно старатељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Тако да родитељ, односно старатељ може да изабере   да ће у Основну школу „Брана Јевтић“ у Кусатку да упише дете  подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара 2016.године.

Пријава за упис деце у први разред основне школе ће се вршити од 01.04.2016. године.

 

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНА ЈЕВТИЋ“

ДИРЕКТОР

РАДОВИЋ РУЖИЦА