ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Дежурства у школи

12/02/2018 | Comments Off on Дежурства у школи

 

 

ПОНЕДЕЉАК

 

 

 

УТОРАК

 

 

СРЕДА

 

 

ЧЕТВРТАК

 

 

ПЕТАК

 

1.Биљана Дражић

двориште

 

 

 

1.Данијела Радовановић

двориште

 

1.Кристијан Такач

двориште

 

 

1.Марко Антонијевић

двориште

 

 

1.Живан Бачујков

двориште

 

2. Невенка Миливојевић

Улаз-приземље

главни дежурни

 

2. Живослава Гавриловић

Улаз-приземље

главни дежурни

2. Марија Томић

Улаз-приземље

главни дежурни

2. Соња Милосављевић

Улаз-призмље

главни дежурни

2. Дејан Стојковић

Улаз-приземље

главни дежурни

 

3.Виолета Јовановић

спрат

 

 

3.  Иван Гурешић

спрат

 

3. Драган Николичић

спрат

 

3. Александра Стојадиновић

спрат

 

3. Милица Божић

спрат

 

4. Слободанка Стошић

кухиња

 

 

 

4. Анђелка Томић-Кривокућа

кухиња

 

4. Мирослав Станић

кухиња

 

4. Милена Ивановић

кухиња

 

4. Драгана Лазаревић

кухиња

 

5. Бојан Голубовић

приземље

 

 

5 Марија Николић

приземље

 

 

5. Слађана Маринковић

приземље

 

 

5. Милица Аврамовић

приземље

 

 

5. Владимир Степановић

приземље

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дежурства у школи

 

 

 

Ради успешнијег организовања рада школе, као и ради евиденције о особама које посећују школу, свакодневно ће се у школи изводити дежурства наставника, ученика (по два ученика) и помоћног особља према утврђеном распореду. О дежурству се води посебна  књига.

Такође, у циљу безбедности ученика, Савет родитеља је донео одлуку да се забрани напуштање школског дворишта за време одмора и наставе. Ученици су у сваком тренутку упућени на наставнике. Ако се деси нека повреда, наставник који је слободан, педагог или дирктор школе ученика одводе до амбуланте преко пута улице, никако не одлази сам или у пратњи другог ученика.

Свако јутро, домар школе у 6.30 отвара школу и учионице и креће у проверу исправности и безбедности просторија.

Наставници су у обавези да закључавају учионице и да изводе ученике у двориште. Ово важи преко читаве школске године изузев када то временски услови не дозвољавају.

Безбедност је појачана и због видео надзора који покрива ходнике школе и оба улаза у школу.