ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Набавке

16/04/2019 | Comments Off on Набавке

Набавка услуга фотографисање ученика за 2020. годину 1стр. 2стр.

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2019 – услуге фотографисања ученика

Одлука о додели угувора – Јавна набавка мале вредности бр.1/2019 – услуге фотографисања ученика

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности 2/2019 – дрво за огрев и угаљ

Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 2/2019- дрво за огрев и гаљ

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности бр. 2/2019-дрво за огрев и угаљ

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр. 2-2019- Партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр. 2-2019- Партија 2


ЈНВБ бр. 03/2019 Екскурзија јавна набавка

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора


Јавна набавка мале вредности бр. 01/2019-набавка услуге превоза ученика и запослених за школску 2019/2020. годину

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда