ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Набавке

16/04/2019 | Comments Off on Набавке

Позив за достављање понуде за ЈН бр. 2/2024 – чл. 27 ЗЈН- Набавка услуге фотографисања ученика

Образац понуде за ЈН бр.2/2024 – чл.27 ЗЈН (преузети и попунити) 


 

Програм путовања (партија 1) за ученике 1. и 2. разреда

Програм путовања (партија 2) за ученике 3. и 4. разреда као и издвојених одељења у Косовцу (2.,3 и 4.) и Почевици 

Програм путовања (партија 3) за ученике 5. и 6. разреда

Програм путовања (партија 4) за ученике 7. разреда

Програм путовања (партија 5) за ученике 8. разреда


 

Одлука о додели уговора угаљ и дрва 2023.

Јавна набавка бр3. /2023. добара огревно дрво и угаљ

 


Јавна набавка бр.2/2023. Фотографисање ученика

Одлука о додели уговора за ЈН 2/2023.

Одлука ЈН 2/2023.

Позив за подношење понуда 2/2023.


Јавна набавка бр 1/2023 Екскурзија ученика

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда 1/2023.

Конкурсна документација 1/2023. за екскурзију ученика

Општи услови путовања


 

Фотографисање ученика

Одлука о додели уговора

Нов позив за ЈН бр.4 -22

Позив за подношење понуда – обустављено

Допуна позиваобустављено

Обустава ЈН бр.4-22 обустављено


Јавна набавка бр.3/2022-екскурзија

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка бр. 3/2022 – екскурзија

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда обустављена

Конкурсна документација – обустављена


Набавка услуга фотографисање ученика за 2020. годину 1стр. 2стр.

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2019 – услуге фотографисања ученика

Одлука о додели угувора – Јавна набавка мале вредности бр.1/2019 – услуге фотографисања ученика

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности 2/2019 – дрво за огрев и угаљ

Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 2/2019- дрво за огрев и гаљ

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности бр. 2/2019-дрво за огрев и угаљ

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр. 2-2019- Партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр. 2-2019- Партија 2


ЈНВБ бр. 03/2019 Екскурзија јавна набавка

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора


Јавна набавка мале вредности бр. 01/2019-набавка услуге превоза ученика и запослених за школску 2019/2020. годину

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда