ОШ "Брана Јевтић"

ОШ "Брана Јевтић"

ОШ Брана Јевтић Кусадак Kusadak Brana Jevtić

Критеријуми оцењивања у ОШ “Брана Јевтић”

09/11/2022 | Comments Off on Критеријуми оцењивања у ОШ “Брана Јевтић”

Критеријуми оцењивања сачињени су у складу са циљевима и исходима прописаних Планом и програмом наставе и учења предмета, Општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања и уз поштовање Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.

1. разред

2.разред

3. разред

4. разред

 

Хемија

Француски језик

Енглески језик